TOPlist

Hypotéka – o co vlastně jde?

Hypotéka nebo lépe řečeno hypoteční úvěr je typem úvěru, který je určen zejména k financování bydlení. Hypotéka je tak ideálním prostředkem k hrazení nákladů spojených s koupí nemovitosti, s její rekonstrukcí či s vybavením domácnosti. Charakteristické pro tento typ úvěru je pak zástavní právo na nemovitost.

Hypotéka v minulosti

S hypotékou se můžeme setkat již v římském právu.  V tom byla totiž hypotéka jednou z forem zástavního práva, kdy zastavená věc zůstala v užívání dlužníka a věřiteli připadla v případě neplnění závazků. Tím se lišila od práva zástavního, kdy měl věc v úschovně věřitel. Základní znaky hypotéky se tedy dochovaly až dodnes. Stejně jako dnes, tak v minulosti, byla hypotéka zástavou prodejnou a nikoliv propadnou, tzn. že neplatil-li dlužník své závazky, byla nemovitost prodána, přičemž z výtěžku z prodeje byl uspokojen věřitel a zbytek připadl dlužníkovi. O tom, že není hypotéka výmyslem poslední doby, nás může přesvědčit i fakt, že samotný pojem hypotéka je řeckého původu.

Druhy hypoték

Máme dva základní druhy hypoték; hypotéku účelovou a neúčelovou.

Účelová hypotéka slouží primárně k financování bydlení, přičemž zde vyplývá nutnost dokládat účel úvěru. Tento typ hypotéky představuje nižší úrok a rovněž možnost půjčit si vyšší obnos peněz – až do LTV 100.

Neúčelovou hypotéku pak můžete využít k financování čekoholiv, a to navíc za podstatně nižší úrok než v případě bezúčelových spotřebitelských úvěrů. V případě této formy hypotečního úvěru však vyvstává povinnost ručení nemovitostí.