TOPlist

Jak sehnat ručitele za hypoteční úvěr?

Většina hypoték se poskytuje bez ručitele, neboť je hypoteční úvěr zajištěn zástavním právem k nemovitosti dlužníka, a banka se tak může celkem snadno zhojit na této nemovitosti. Někdy jí však toto zajištění nestačí a vyžaduje navíc ručení další osoby. Podívejme se, jak ručitele sehnat a na co ho vlastně připravit.

Kde shánět ručitele za hypotéku?

Potřebujete-li sehnat ručitele, budete se muset nejspíše obrátit na vaše blízké, ať už z okruhu rodiny či přátel. Jiná osoba vám totiž za ručitele jen tak nepůjde. Pokud tedy najdete někoho, kdo bude ochoten vám ručit, měli byste ho určitě pravdivě informovat o vaší solventnosti. Tedy alespoň hrubě informovat o vašich jiných závazcích a o tom, jak se vám je daří splácet. Rovněž byste měli vašemu potenciálnímu ručiteli vysvětlit, jakou podobu bude mít závazek, který se chystá na sebe vzít. O tom se rozveďme v následujících odstavcích.

Důvody ručení

Institut ručení má podobné poslání jako zástavní právo či jiné instituty zajištění dluhu. Posiluje postavení věřitele, který je pak ochoten půjčit i někomu, komu by kvůli riziku nejspíše nepůjčil. Popřípadě mu půjčil za mnohem méně výhodný úrok. V tom je nesporná výhoda těchto právních institutů.

Vrtkavá pozice ručitele

Předně si řekněme, že pozice ručitele není vůbec snadná. V zásadě se svým ručitelským prohlášením, jež bývá zpravidla součástí ručitelské smlouvy, zavazuje, že uhradí dluh místo dlužníka, pokud tak neučiní dlužní sám. Pokud se tak stane, dostává se následně do pozice věřitele a může po dlužníkovi požadovat uhrazení dluhu. Že však nebude jeho pohledávka takzvaně nedobytná, mu však nikdo nezaručí. Důležité je zmínit, že původní věřitel nemusí dluh vymáhat soudně. Úplně mu postačí, když dlužníkovi poskytne přiměřenou lhůtu k plnění a k plnění ho písemně vyzve. Poté se již může „vrhnout“ na ručitele a požadovat po něm splnění dluhu. V tom je pozice ručitele velmi prekérní. Ručitel si však může s věřitelem ujednat, že se věřitel nejprve pokusí svoji pohledávku vymoci soudně a že až v případě neúspěchu, se bude hojit na ručiteli.

Jak je patrné, může se ručitel dostat do situace, kdy zaplatí (mnohdy nemalý) dluh za dlužníka, ale tento dluh na něm následně nevymůže. Může tak přijít o spoustu peněz a rovněž se tím dostat do velmi složité finanční situace. Než se tedy někdo stane ručitelem, měl by si vše pořádně promyslet.