TOPlist

Jaké jsou podmínky pro žádost o hypotéku?

Je jasné, že banky i jiné nebankovní instituce nadají hypotéku úplně každému. Jaké jsou tedy podmínky, které musí žadatel splňovat, aby byla jeho žádost úspěšná? To si na tomto místě v hrubých obrysech rozebereme.

Žádat může svéprávná osoba starší 18 let

Uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru může jen osoba, které to umožňuje právní řád, tedy osoba, která je plně svéprávná. Soudně omezená svéprávnost tak bude ve většině případů nepřekonatelnou překážkou. Většina bank rovněž vyžaduje dosažení minimálního věku 18 let.  I pokud je tedy osoba rozhodnutí soudu učiněna svéprávnou, nejspíše neuspěje. Omezena je však také maximální věková hranice pro uzavření hypotečního úvěru. Banky totiž potřebují, aby byl klient schopen splácet úvěr po celou dobu jeho existence. V případě splátek hypoték je bohužel tato možnost zpravidla značně omezena u osob v důchodovém věku. Konec splatnosti hypotéky tak musí být nastaven před okamžik, kdy osoba dosáhne rozhodného věku. Ten je u většiny bank stanoven na 70 letech.

Dostatečné příjmy žadatele o hypotéku

Neméně důležitou podmínkou jsou příjmy žadatele o hypotéku, přičemž důležitý je i jejich vztah k výši hypotéky. Velmi důležitá je platební historie žadatele a původ příjmů. Pracovní smlouva na dobu určitou se může jevit jako problém. Právě otázka příjmů a výše úvěru je důležitá nejen pro samotné přiznání hypotéky, ale má významný podíl i na výši úrokové sazby. Tu totiž částečně ovlivňuje také rizikovost konkrétního klienta.

České státní občanství – není povinností, ale velkou výhodou

Řada žadatelů z řad cizinců se zajímá, zda mohou v tuzemské bance dostat hypotéku. Odpověď zní celkem jasně. Mohou, ale… Neexistuje totiž zákonná úprava, která by jim to znemožňovala a ani většina bank toto kritérium explicitně neuvádí, ovšem dojde-li na případné posuzování rizika, hraje otázka státního občanství velkou roli.