TOPlist

Další novinky nového zákona o spotřebitelském úvěru – Hypoteční RPSN

Dosud bylo zveřejňování RPSN u hypotečních úvěrů čistě na dobré vůli banky či jiné finanční instituce poskytující hypotéky. To se s novým zákonem o spotřebitelském úvěru od 1. prosince 2016 změní. Kdo roční procentní sazbu nákladů neuvede, bude muset počítat s přísnými sankcemi.

Za dosud účinné právní úpravy nemusí poskytovatelé hypotečních úvěrů uvádět RPSN. Zákon o spotřebitelském úvěru jim to nepřikazuje, výslovně dokonce úvěry na bydlení ze své působnosti vyjímá. Nový zákon o spotřebitelském úvěru se na toto téma dívá jinak, neboť v něm nalezneme i právní úpravu úvěrů na bydlení, kam můžeme zařadit i hypotéky.

Co je to roční procentní sazba nákladů?

O tom, co je to RPSN jsme sice již v minulosti psali, ale jistě nebude od věci, pokud si to na tomto místě připomeneme. Roční procentní sazba nákladů je údaj, který zájemci o úvěr prozradí, s jakými ročními náklady ve vztahu k jistině musí v případě uzavření úvěrové smlouvy počítat. Samotná úroková sazba totiž nezohledňuje další náklady, které jsou s hypotečním úvěrem spojené. S nimi kalkuluje RPSN, aniž přitom samozřejmě nezapomíná na úrokovou sazbu. Za pomocí roční procentní sazby nákladů se tak dají mnohem snáze srovnat hypotéky od jednotlivých poskytovatelů. Klienta tak banky hůře nalákají na nízký úrok, který si vykompenzují na poplatcích. Dodejme, sice to vyplývá z povahy věci, ale zákon to raději výslovně stanovuje, že klientovi musí být výše RPSN sdělena ještě před uzavřením smlouvy.

Sankce za nesplnění informační povinnosti ve vztahu k RPSN

Co by to však bylo za povinnost, kdybychom ji neměli, jak vynucovat. Nový zákon o spotřebitelském úvěru proto zavádí sankce pro případ, kdy banka či jiná finanční instituce výši roční procentní sazby nákladů (RPSN) nesdělí. V takovém případě na úvěru moc nevydělá. Nový zákon o spotřebitelském úvěru totiž stanovuje, že za takové situace má poskytovatel úvěru nárok pouze na diskontní sazbu ČNB vyhlášenou v době uzavření úvěrové smlouvy. Ta činí momentálně 0,05 %.

Lépe na tom bude finanční instituce, která RPSN špatně spočte, tedy zapomene započítat nějaké náklady jinak vyplývající z úvěrové smlouvy, a tedy klientovi sdělí nižší RPSN. V takovém případě mu může naúčtovat poplatky právě do této výše.

Další změny podle nového zákona o spotřebitelském úvěru

Informační povinnosti ohledně RPSN není jedinou novinkou tohoto zákona. Další změny týkající se především předčasného splacení hypotéky najdete v předchozím článku.