TOPlist

Nový zákon přináší řadu změn. Především usnadní klientům předčasné splácení hypotéky.

Hypoteční úvěry čeká v zimě významná změna. 1. prosince má totiž vstoupit v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru, která značně usnadní předčasné splacení hypotéky. To ovšem není vše, co zákon koncem roku přinese. Abychom vás ušetřili od zdlouhavého pročítání znění zákona, připravili jsme pro vás následující článek, ve kterém najdete nejdůležitější novinky.

Hypotéku jen „prověřeným“

Nový zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje poskytovatelům spotřebitelských úvěrů povinnost prověřovat schopnost dlužníků splácet úvěr, který se jim chystají poskytnout. Tato povinnost se samozřejmě týká i poskytovatelů hypotečních úvěrů (v zákoně je najdete pod termínem „spotřebitelské úvěry na bydlení“). Pro banky však nejde o nic nového, neboť u i několikamilionových hypotečních úvěrů je prověření bonity dlužníka (tzv. prescoring) běžnou věcí. Pokud by poskytovatel dlužníka řádně neprověřil, čeká ho pořádná sankce. Takto uzavřená úvěrová smlouva bude totiž stižena sankcí neplatnosti! To samozřejmě neznamená, že by dlužník nemusel půjčené peníze vracet. Budeš muset vrátit pouze jistinu, ale ne tak úroky, které představují významný zdroj zisků poskytovatelů úvěrů.

Další změnou, kterou zákon přinese je povinnost poskytovatele hypotéky informovat o RPSN. Tématu jsme věnovali celý samostatný článek.

Hypotéky budou svobodnější

Přiznejme si, že hypoteční úvěr člověka vcelku svazuje. Splátky nepočkají, jste vázáni k jednomu místu a takto bychom mohli dále pokračovat. V jisté fázi života se samozřejmě mohou jevit jako vhodné řešení pro bydlení, ale život umí připravit i nečekané zvraty. A na to pamatuje nový zákon. Nastiňme si, za jakých situací bude možné hypotéku předčasně splatit s omezenými nebo žádnými sankcemi.

Částečné splacení pro spořivé

Pokud vám zbývají při splácení hypotéky ještě peníze na spoření, což je skvělé, můžete se radovat ještě více. Každý rok, s výročím vaší smlouvy o hypotečním úvěru, budete totiž moci splatit až 25 % zbývající části úvěru bez jakékoliv sankce. Původní vládní návrh zákona přitom počítal s 20 % zbývající části hypotéky, ale v poslanecké sněmovně byla tato hranice ještě zvýšena.

Když se budete stěhovat

Možná už jste snili o tom, že se usadíte. Nakonec se však situace mohla změnit, region postihl nedostatek pracovních míst, byt či dům vám z jakéhokoliv důvodu přestal vyhovovat. Máte-li smlouvu o hypotečním úvěru alespoň dva roky, nebude prodej nemovitosti a vyplacení hypotéky s novým zákonem tak bolestivý. Banka si totiž bude moct naúčtovat jen účelně vynaložené náklady, nanejvýš však 1 % z doplacené částky. Tento poplatek navíc nebude moci převýšit 50 000 korun.

Nemoc, úraz či smrt

Pokud dlužníka či jeho partnera postihne těžká nemoc, úraz či zemře a tato okolnost významně zhorší jeho možnosti splácet hypotéku, bude ji moc rovněž bez sankce (pochopitelně po prodeji nemovitosti) doplatit.

Variabilní hypotéka

Bez sankcí je rovněž možno splatit úvěr v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba, což je například případ variabilního hypotečního úvěru.

Po sdělení nové úrokové sazby

V období 3 měsíců po tom, co banka sdělí klientovi novou úrokovou sazbu po konci fixace, je možné úvěr opět předčasně splatit. Tato možnost tedy klientům přidá čas v případě refinancování hypotečního úvěru.

Ostatní situace

Pokud žádná ze situací nebude odpovídat žádné z předchozí, je poskytovatel úvěru limitován výší účelně vynaložených nákladů. S nimi bude přitom muset být klient předem seznámen.

Na jaké smlouvy změny dopadnou?

Nikoho nepřekvapí, že zákonná úprava dopadne na všechny smlouvy uzavřené po datu 1. 12. 2016. Smutnit však nemusí ani klienti se starými smlouvami. V okamžiku konce fixace jejich hypotéky se novinky budou týkat i jejich smlouvy. Vedle hypoték s fixací se však na trhu vyskytují i variabilní hypotéky. Jich se bude týkat nový režim rovněž od 1. 12. 2016