TOPlist

Chcete si vzít hypotéku? Počítejte se zástavním právem k „vaší“ nemovitosti!

Ačkoliv se koupí nemovitosti stanete jejím právoplatným vlastníkem, v případě financování koupě hypotékou budete vlastníkem částečně omezeným. Omezeným zástavním právem k nemovitosti ve prospěch banky, která vám na vaše vysněné bydlení půjčí.

Co je to zástavní právo k nemovitosti?

S každou hypotékou (včetně amerických hypoték) se pojí zástavní právo k nejčastěji dlužníkově nemovitosti. Banka se tak chrání či přesněji zajišťuje pro případ, že by dlužník nebyl s to dostát svým závazkům. Díky zástavnímu právu totiž může i přes odpor dlužníka prodat jeho nemovitost v nucené dražbě, a tak uspokojit svou pohledávku. Někdy zcela, někdy alespoň částečně. Dobrá zpráva pro dlužníka: Pokud z výtěžku dražby něco zbude, připadne to právě jemu.

 

Rozdíl mezi zástavou prodejnou a propadnou:

Pro zástavu prodejnou je charakteristické, že v případě výkonu zástavního práva je zastavená věc předem stanoveným způsobem prodána, z výtěžku je uspokojen věřitel a zbytek se případně navrací dlužníkovi. Naopak v případě zástavy propadné, věc bez dalšího propadala věřiteli, což se ve starších dobách dělo například v antickém Římě.

Zástavní právo k nemovitosti tak podstatnou měrou snižuje rizikovost hypotečních úvěrů. Banky tak mohou nabídnout žadatelům o hypotéku podstatně zajímavější úrokové sazby, půjčit více peněz i uzavřít smlouvu o hypotečním úvěru i s méně bonitními klienty.

Dlužník by neměl zapomenout na své povinnosti

Zástavní dlužník, jak se nazývá dlužník, jehož věc je zatížena zástavním právem, by však neměl zapomínat na své povinnosti. Předně nesmí jednat tak, aby snižoval hodnotu zastavené věci. Ničit si záměrně vlastní byt či dům by však nejspíš napadlo jen málokoho. Dlužník je navíc povinen doplnit zástavu v případě, že se jeho zásahem stane tzv. nedostatečnou.

Výkon zástavního práva = noční můra dlužníkova

Pokud dojde k výkonu zástavního práva věřitelem, znamená to, že dlužník prodává zastavenou věc ve veřejné dražbě. Může tak učinit v případě, že dlužník hypotéku či jiný úvěr, který je zástavním právem zajištěn, přestane splácet a to většinou formu veřejné dražby. Výtěžek však málokdy dosáhne tržní ceny zastavené věci. U nemovitostí se pohybuje kolem 75 % jejich tržní ceny. Nutno dodat, že k tomuto kroku banky nepřistupují hned při první opožděné splátce, ale až po upomínkách, které následuje zesplatnění dluhu. Dlužník udělá obrovskou chybu, přestane-li v případě potíží s bankou komunikovat. Jinak má však slušnou šanci na alternativní řešení, například v podobě odkladu splátek.

Vyčerpávající informace o zástavním právu lze získat i přímo ze zákona, konkrétně z §§ 1309 – 1394 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.